Privacyverklaring
Galerie, Lijstenmakerij & Kunstuitleen Bax Kunst – www.baxkunst.nl

Via www.baxkunst.nl en in onze fysieke winkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Galerie, Lijstenmakerij en Kunstuitleen Bax Kunst – Hierna te noemen Bax Kunst – acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij rekening met:

Bax Kunst is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Bewaring van persoonsgegevens

Bax Kunst bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Bax Kunst hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

CategorieRedenBewaartermijn
Gegevens klanten: naam, adres, telefoonnummer, emailadres,betalingsgegevensFacturatie (overeenkomst en wettelijke verplichting), vragen via website, per postof telefoon etc. (toestemming)Facturatie: minimaal 7 jaar, wettelijk termijnVragen: onbepaald
Gegevens ontvangers nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging: naam en e-mailadresInformatievoorziening

(toestemming)

Bij opzegging direct

verwijderd

Websitebezoekers (Google

Analytics, Jimdo Analytics):

IP-adres, verblijfsduur,

paginabezoeken,

doorkliklinks

Evaluatie

(toestemming)

Onbepaald
Gegevens kunstenaars

exposities: naam, adres,

telefoonnummer, e-mailadres, IBANnummer

(Commissie)overeenkomst:

Overeenkomst

Onbepaald

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief en tentoonstellingsuitnodiging kunt u opzeggen via een retourmail. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Een “cookie” is een stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.
Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner.

Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Galerie, Lijstenmakerij & Kunstuitleen Bax Kunst
Singel 82
8601 AM Sneek
e-mailadres:
info@baxkunst.nl
Telefoonnummer: 0515 422 772

U heeft mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Online kunstadvies

Ben je op zoek naar een kunstwerk en vind je het lastig om het juiste werk te vinden? Schakel dan onze hulp in via Whatsapp en stuur een foto van de plek waar je een kunstwerk wilt. Wij geven je advies en plaatsen een kunstwerk in de foto. Zo zie je direct hoe het staat. Geheel kosteloos en vrijblijvend.

– Redmer Bax, eigenaar Galerie Bax Kunst

Ja, ik wil advies

Redmer Bax

Houd jij ook zo van kunst?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de nieuwste kunstwerken,exclusieve voorproefjes en leuke extraatjes.

Volg ons op social media!

Volg ons op social media en blijf op de hoogte van onze laatste nieuwtjes, prachtige kunstwerken en exposities.